Xe khách

Số điện thoại
(075) 3837 837
Địa chỉ:
122A Nguyễn Thị Định, phường Phú Khương, Tp. Bến Tre, tỉnh Bến Tre
Số điện thoại
(075) 3813 688 - 3827 389 - 3575 808
Địa chỉ:
121A3, Nguyễn Thị Định, phường Phú Tân, Tp. Bến Tre, tỉnh Bến Tre
Số điện thoại
(075) 3.81.81.81 – 0753.54.54.33
Địa chỉ:
304 Đoàn Hoàng Minh, khu phố 3, phường Phú Tân, tỉnh Bến Tre
Số điện thoại
(075) 3561.561 – (075) 3829.317 – (075) 3824.862
Địa chỉ:
82A khu phố 2, đại lộ Đồng Khởi, Quốc lộ 60, thành phố Bến Tre
Số điện thoại
(075) 3 827 673
Địa chỉ:
Quốc lộ 60, Sơn Đông, Tp. Bến Tre, tỉnh Bến Tre, Việt Nam
Số điện thoại
(075) 3824 336
Địa chỉ:
35B1, Khu Phố 4, Đường Đoàn Hoàng Minh, Phường Phú Khương, Tp. Bến Tre, tỉnh Bến Tre, Việt Nam
Số điện thoại
(075) 3510 510
Địa chỉ:
69 Đại Lộ Đồng Khởi, Phú Khương, Tp. Bến Tre, tỉnh Bến Tre, Việt Nam
Số điện thoại
(075) 3 833 111
Địa chỉ:
35 Đoàn Hoàng Minh, 6, Tp. Bến Tre, tỉnh Bến Tre, Việt Nam