Khách sạn

Số điện thoại: (075) 3822 408 - 3826 134 - Địa chỉ: Số 148-166, Hùng Vương, phường 3, Tp. Bến Tre, tỉnh Bến Tre
Số điện thoại: (075) 3838 800 - 246 77 99 - Địa chỉ: Số 151C, Mỹ An C, xã Mỹ Thạnh An, Tp. Bến Tre, tỉnh Bến Tre
Số điện thoại: (075) 3512 050 - Địa chỉ: Số D7, Hùng Vương, phường 7, Tp. Bến Tre, tỉnh Bến Tre
Số điện thoại: (075) 3823 679 - Địa chỉ: 106C Bình Thành, Bình Phú, Tp. Bến Tre, tỉnh Bến Tre
Số điện thoại: (075) 3511 888 - Địa chỉ: Số 144, Hùng Vương, Phường 3, Tp Bến Tre, tỉnh Bến Tre
Số điện thoại: (075) 3560 560 - 3839 009 - 3818 595 - Địa chỉ: Số 200C, Hùng Vương, khu phố 3, Phường 5, Tp. Bến Tre, tỉnh Bến Tre